bouffe ton flic!

huile s/carton enduit
22 x 29 cm.
16. 10. 2019.